Meditatie kan vrij gemakkelijk worden omschreven als de absolute basis van het ontwaakte leven. Het is beoefend door vrijwel elke religieuze icoon door de geschiedenis heen. Boeddha, Lao Tzu, Jezus Christus. ...al deze figuren spraken over een innerlijke vrede, Nirvana, of de Hemel die beschikbaar is voor de mensheid. Al deze figuren spraken over inzichten die ontdekt werden door de praktijk van het naar binnen kijken. Men zou hier kunnen aanvoeren dat figuren als Mohammad of Jezus Christus niet mediteerden, maar dit debat is gebaseerd op een misverstand over het gebed in plaats van op een echt argument tegen meditatie.

Meditatie en Gebed

Meditatie en Gebed zijn in feite precies hetzelfde. Er is een heleboel mystiek rond deze beide termen, maar de hoeksteen van beide praktijken is de Geest. Zowel bidden als mediteren zijn slechts methodes om naar binnen te kijken. Of je nu gelooft dat je communiceert met je Hoger Zelf of met God, je doet dit door je geest.

Om in te zien dat de effecten van de oefeningen uiteindelijk dezelfde zijn, hoeft men alleen maar te lezen of te praten met mensen die al jaren bidden. Wanneer men het over bidden heeft, denken veel mensen dat bidden een middel is om God te vragen wat zij in hun eigen leven nodig hebben. Veel mannen en vrouwen bidden voor hun familie, voor hun vrienden, of voor hun eigen land. Deze gebeden worden gewoonlijk gemaakt door mensen die hun idee van God willen gebruiken als een andere methode om hun eigen leven te beheersen. Dit zijn geen echte diepe gebeden.

Diepe gebeden/meditatie

Diepe gebeden zijn gebeden die om niets vragen. In werkelijkheid hebben de diepste gebeden niet zozeer een interne dialoog als wel een enorme bereidheid om alleen de geest te onderhouden. Diepe gebeden zijn stil. . . diepe gebeden brengen spirituele ervaring en gelukzaligheid in plaats van het geloof dat God er is om wensen te geven. Degenen die diepe vriendelijkheid beoefenen zijn degenen die geloven in het bestaan van God, niet degenen die erover speculeren.

Een voorbeeld. De heilige Jozef van Copertino werd ontelbare malen waargenomen in een toestand van diep gebed. Tijdens deze episoden gaven de mensen niet alleen commentaar op de kalme en extatische uitdrukking op zijn gezicht, maar merkten zij ook op dat hij letterlijk zweefde in de vloer. Niet door te bidden voor levitatie. ...maar door zich zo gehecht te voelen dat hij letterlijk gewichtloos werd. Alles, zelfs de zwaartekracht, werd van zijn schouders opgetild.

Meditatie is eigenlijk net zoiets. Zij die beginnen met meditatie hebben vaak problemen om de traditie ervan vol te houden omdat zij hun eigen gedachten onder ogen moeten zien. In werkelijkheid is de praktijk van meditatie het antwoord op ons misverstand over gebed. Meditatie is in wezen de beoefening van het vieren van je ideeën en je te bevrijden van de impuls om iets te vragen. Boeddha zelf zei het het beste toen hij stelde dat Verlangen de wortel is van alle ellende. In een land van niet-verlangen lokaliseren we het "zijn" dat de heilige Jozef voelde.

Honderden jaren zijn verstreken sinds veel van onze religieuze iconen de wereld zijn binnengekomen en veel van de boodschappen zijn verloren gegaan. Oorlogen worden uitgevochten over zoiets eenvoudigs als het misverstaan van wat Christus bedoelde toen hij zei "Het Koninkrijk der Hemelen is nabij" en omdat de praktijk van diepe meditatie/gebed grotendeels verloren ging in de samenleving. Door deze toestand van "niet vragen" of "niet willen" te beoefenen, zouden we niet langer de woorden van het geloof verdraaien om aan onze eigen behoeften te voldoen, we zouden niet langer een willekeurig citaat of een willekeurige zin gebruiken als rechtvaardiging om onze eigen doeleinden na te streven. In plaats van deze iconen te aanbidden vanuit de behoefte om een beter geloof te hebben dan vele anderen, zouden wij deze iconen imiteren door te weten wat zij wisten.

Onze diepste gedachten confronteren

Wat wisten ze? Veel dingen. Die je allemaal kunt begrijpen door precies dezelfde praktijk waar zij zo dol op waren. Stil zitten en je diepste gedachten confronteren. Klinkt op het eerste gezicht gemakkelijk, maar in een wereld waarin onze wensen en verlangens de basis vormen van onze economie, ons politieke systeem en zelfs onze dagelijkse omgang met elkaar, is het vaak erg moeilijk om het in praktijk te brengen.

Gelukkig heeft de mensheid, ook al hebben we ons innerlijke zelf in de steek gelaten, een aantal zeer interessante technologieën ontwikkeld. Onder deze schijnbaar niet-spirituele technologieën hebben we methoden ontwikkeld om onze hersengolfactiviteit te veranderen door het eenvoudige proces van het vasthouden aan verschillende frequenties in elk oor. Klinkt ingewikkeld, nietwaar? Dat is het niet.

In principe hebben we een manier ontdekt om Alpha, Beta, en Theta toestanden vanuit het hoofd op te wekken door naar bepaalde muziek CD's te luisteren. Wat zijn precies Alpha, Beta, en Theta toestanden?

Alpha, Beta, en Theta staten

Een Bèta-staat is wanneer onze geest het meest alert en voorbereid is. Dit is de toestand die ontstaat wanneer we energiek zijn en functioneren.

Een Alpha staat is precies het tegenovergestelde van de Beta staat. Het is de staat van niet-doen waar vaak over wordt gesproken als het over meditatie gaat. Alpha staat is, in werkelijkheid, een meditatieve staat.

En natuurlijk zou de Theta staat een nog diepere staat van niet-doen zijn. Een toestand waarin de hersenen in deze abstracte gemoedstoestand verkeren dat in het niet-doen de hersenen heel veel doen. Dit is de toestand die over het algemeen wordt geassocieerd met dromen of hallucinogenen.

Ik wil erop wijzen dat, hoewel deze CD's heel goed werken, ze alleen bedoeld zijn als opstapje naar afzonderlijke meditatie/gebed. Voor mensen die het moeilijk vinden om naar binnen te kijken terwijl we omringd zijn door bezoekers, wolkenkrabbers, en het gedruis van mensen is deze technologie het beste. Ik beloof u dat u na korte tijd niet alleen in staat zult zijn het geluid te negeren, maar dat u zich zult afvragen hoe het u ooit heeft kunnen storen.

 

Vorig artikelWat kunt u doen om innerlijke Wellness te creëren?
Volgend artikelKun je proberen begrip van erbij horen te krijgen om emotionele pijn te beëindigen?